مخملپاشی مجسمه حضرت موسی درشهرک سینمایی//فلوکان 02156571497

Loading the player...
توسط: flockan-star در تاریخ 08 اسفند، 1397
لایک دانلود انتشار

توضیحات: توولیدکننده دستگاه های مخمل پاش خانگی وصنعتی
فروشنده پودرهای مخمل ایرانی وترک درجه یک
فروشنده چسب های مخصوص مخملپاشی//چسب ویسکوزمخصوص پارچه
دستگاه مخمل پاش دارای کارت وارانتی وگارانتی میباشد
(مخملپاشی روی تمام سطوح واجسام مختلف)
اموزش رایگان وکاملاتخصصی
ارسال به تمام نقاط کشورباتیپاکس وباربری
تلفن های تماس ومشاوره:
02156571497
09190924535
09190924595
09108799257
09387400338

ادامه توضیحات...