نزاع و جدال رستوران در روز مادر میان مراجعین و کارکنان

بستن تبلیغ
Loading the player...
توسط: تماشا در تاریخ 25 تیر، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: نزاع و جدال رستوران روز وحشی مادر میان مراجعین و کارکنان
خانه استیک ژاپنی تبدیل به یک میدان نبرد با استفاده از جداول و صندلی پرواز، به عنوان مشتریان جشن، روز مادر.

ادامه توضیحات...