ببينيد| هیچ کسی مصرعی نخواهد خواند تا نیاید علیرضا...

Loading the player...
توسط: islam در تاریخ 23 شهریور، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: ببينيد| هیچ کسی مصرعی نخواهد خواند تا نیاید علیرضا قزوه

شعرخوانی طنز آقای ناصر فیض و شوخی رهبر انقلاب با این شاعر

سه شنبه‌ها؛ #دیدار_شعرا_رهبری

دانلود فیلم ببينيد| در ببينيد| هیچ کسی مصرعی نخواهد خواند تا نیاید علیرضا...
دانلود فیلم هیچ در ببينيد| هیچ کسی مصرعی نخواهد خواند تا نیاید علیرضا...
دانلود فیلم کسی مصرعی نخواهد در ببينيد| هیچ کسی مصرعی نخواهد خواند تا نیاید علیرضا...
دانلود فیلم خواند در ببينيد| هیچ کسی مصرعی نخواهد خواند تا نیاید علیرضا...
دانلود فیلم تا در ببينيد| هیچ کسی مصرعی نخواهد خواند تا نیاید علیرضا...

ادامه توضیحات...