چطوری چراغ رومیزی یا چراغ مطالعه رو به یک بخاری تب

توسط: آموزشی در تاریخ 06 دی، 1395
امتیاز : 85 از 100 تعداد رای دهندگان 60

توضیحات: چطوری چراغ رومیزی یا چراغ مطالعه رو به یک بخاری تبدیل کنیم ؟!

telegram