فیلم آموزش ریپلیس/اضافه کردن بی دردسر فایل ped.ifp برای Gta

بستن تبلیغ
Loading the player...
توسط: تماشا در تاریخ 24 فروردین، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: آموزش ریپلیس/اضافه کردن بی دردسر فایل ped.ifp برای Gta sa توسط خودم//لینک مودلودر:http://www.gtagarage.com/mods/download.php?f=40209
عدد هارو انگلیسی کنید!
از وبسایت ما حمایت و دیدن کنید!30tdl.lxb.ir


به فعالیت های حرفه ای معلم #آموزش گفته می شود. براون و اتکینس (1991) #آموزش را به عنوان "فراهم آوردن فرصت هایی برای اینکه دانش آموزان یادبگیرند" تعریف کرده اند.
سیدل و شاولسون (2007) گفته اند "#آموزش به عنوان خلق محیط های یادگیری که در آن فعالیت های مورد نیاز یادگیرندگان برای ساختن دانش و کسب توانایی تفکر به حداکثر می رسد تعریف می شود".
واتکینس، کارنل، و لادج (2007) سرچشمه ی یادگیری را در شخص یادگیرنده می دانند و کمک های بیرونی را تنها به عنوان عوامل تسهیل کننده به حساب می آورند.
البته این تعریف ویژه ی #آموزش رودروی کلاسی است.
تعریف جامع تر #آموزش به گونه ای که #آموزش از طریق کتاب، رادیو، تلویزیون و مانند این ها را نیز شامل شود به این گونه است: هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است.
منبع: علی اکبر، سیف، روانشناسی پرورشی نوین، 1388
#اضافه یا وابستگی نوعی از ترکیب کلمات در گروه اسمی‌ست. بر خلاف ترکیب «موصوف و صفت»، در ترکیب «مضاف و مضافٌ‌الیه» که به آن #اضافه گفته می‌شود، هر دو کلمهٔ ترکیب، اسم هستند؛ اسم اولی مضاف و اسم دومی مضافٌ‌الیه نام می‌گیرد.

ادامه توضیحات...