فقط در ۴ دقیقه احیای قلبی ریوی(CPR) را یاد بگیرید.

Loading the player...
توسط: آموزشی در تاریخ 06 دی، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: فقط در ۴ دقیقه احیای قلبی ریوی(CPR) را یاد بگیرید.
تا روزی افسوس بلد نبودن آن را نخوریم...

ادامه توضیحات...