فقط در ۴ دقیقه احیای قلبی ریوی(CPR) را یاد بگیرید.

توسط: آموزشی در تاریخ 06 دی، 1395
امتیاز : 90 از 100 تعداد رای دهندگان 40

توضیحات: فقط در ۴ دقیقه احیای قلبی ریوی(CPR) را یاد بگیرید.
تا روزی افسوس بلد نبودن آن را نخوریم...

telegram