کشته شدن سربازان در واژگونی اتوبوس امروز 19 سربازان در یک تصادف درگذشت

Loading the player...
توسط: تماشا در تاریخ 27 تیر، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: 19 کشته و 30مجروح درواژگونی اتوبوس حامل سربازان صفر5 کرماناین حادثه تلخ درمحورکرمان_ نی ریزو سروستان شیرار اتفاق افتاده است.13 مصدوم حادثه سقوط اتوبوس در استان فارس همچنان در مراقبت های ویژه هستند که حال پنج نفر از آنها وخیم و سطح هوشیاری شان بسیار پایین است

ادامه توضیحات...

telegram