رهبرانقلاب:حضور مردم در انتخابات دشمن را از تعرض به كشو...

Loading the player...
توسط: islam در تاریخ 07 اردیبهشت، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: رهبرانقلاب:حضور مردم در انتخابات دشمن را از تعرض به كشور باز ميدارد
مقايسه تيم قبلی و جدید حکومت آمریکا#مردم جمعی از شخص‌ها است که کل یک قومیت یا ملت را شامل می‌شود. برای نمونه، «ملت ایران» با نام #مردم ایران شناخته می‌شوند.
#انتخابات یک فرآیند تصمیم‌گیری رسمی است که طی آن مردم یا بخشی از مردم برای ادارهٔ امور عمومی خود شخص یا اشخاصی را برای مقامی رسمی به مدت معلوم با ریختن رأی به صندوق‌های #انتخاباتی بر می‌گزینند. از سدهٔ ۱۷ میلادی به این سو، برگزاری #انتخابات سازوکار معمول برای تحقق دموکراسی نیابتی بوده است. از #انتخابات ممکن است برای اختصاص کرسی‌های موجود در قوهٔ مقننه استفاده شود. همچنین برخی کشورها سمت‌های موجود در قوای اجرایی و قضایی و دولت‌های محلی را نیز با #انتخابات به نامزدهای برگزیده اختصاص می‌دهند. از فرآیند #انتخابات در بسیاری از سازمان‌های خصوصی و تجاری، از باشگاه‌ها گرفته تا انجمن‌های داوطلبانه و ابرشرکت‌ها استفاده می‌شود.
کاربرد #انتخابات به عنوان ابزاری برای گزینش نمایندگان در دموکراسی‌های نیابتی امروزی با شیوه‌ای که در کهن‌الگوهای دموکراتیک مثل آتن باستان رواج داشت متفاوت است. در عهد باستان #انتخابات‌ها بیشتر نهادهایی الیگارشی یا گروه‌سالارانه بودند و بسیاری از سمَت‌های سیاسی توسط قرعه اختصاص می‌یافتند.
گاهی همه‌پرسی را با #انتخابات اشتباه می‌گیرند در حالی که #انتخابات به منظور گزینش یک یا چند نفر است. هر چند همه‌پرسی در لغت معنای #انتخابات را هم در بر دارد اما در عالم سیاست تنها به جریانی گفته می‌شود که طی آن حکومت‌ها پرسش‌ها یا اصلاحیه‌های قانونی را در اختیار مردم قرار می‌دهند، تا مردم یک یا چند مورد را انتخاب کنند.
#دشمن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
#دشمن (ترانه)
#دشمن (فیلم)
#دشمن (فیلم ۱۳۷۴)
#دشمن (فیلم ۱۹۲۷)
#دشمن (فیلم ۱۹۷۲)
#دشمن (فیلم ۲۰۱۳)
#تعرض بر اساس تعریف کامن لا (قانون مصوب سال ۱۰۶۶ میلادی در انگلستان) (به انگلیسی: Assault) به عملی گفته می‌شود که باعث هراس فردی از آسیب قرب الوقوع یا حمله به فرد مورد نظر می‌شود.

ادامه توضیحات...