وقتی رویایش را به دیگران گفت، فکر کردند شوخی می‌ک

Loading the player...
توسط: آموزشی در تاریخ 28 آبان، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: وقتی رویایش را به دیگران گفت، فکر کردند شوخی می‌کند. رویایش گیتار زدن بود، اما او دستی برای گیتار زدن نداشت... با این حال او شوخی نمی‌کرد.

رازهای ثروت را در کانال میلیاردر بخوانید

دانلود فیلم وقتی رویایش در وقتی رویایش را به دیگران گفت، فکر کردند شوخی می‌ک
دانلود فیلم را در وقتی رویایش را به دیگران گفت، فکر کردند شوخی می‌ک
دانلود فیلم به در وقتی رویایش را به دیگران گفت، فکر کردند شوخی می‌ک
دانلود فیلم دیگران در وقتی رویایش را به دیگران گفت، فکر کردند شوخی می‌ک
دانلود فیلم گفت در وقتی رویایش را به دیگران گفت، فکر کردند شوخی می‌ک

ادامه توضیحات...