با این چند کار ساده چربی خون خود را به شدت کاهش دهید - YouTube

Loading the player...
توسط: salamat در تاریخ 07 اردیبهشت، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: خون چربی


#چربی به طیف وسیعی از ترکیبات آلی گفته می‌شود که در بسیاری از مواد روزمره همانند گوشت، زردۀ تخم‌مرغ، فرآورده‌های لبنی، و روغن‌ها به‌طور طبیعی یافت می‌شوند.
#چربی‌ها معمولاً از ترکیباتی به نام وپروپان تری ال تشکیل یافته‌اند، و معمولاً در آب (به‌دلیل خواص غیرقطبی خود) نامحلولند.
اغلب #چربی‌های خون به شکل تری‌گلیسرید کلسترول (حلقوی) و لیپوپروتئین دیده می‌شوند.
#چربی یک منبع ذخیرۀ انرژی است. یک واحد #چربی بیش از دوبرابر پروتئین و نشاسته هم‌وزن خود انرژی دارد. انسان #چربی گیاهی موردنیاز خود را عمدتاً از دانه و میوۀ گیاهان، که منبع ذخیرۀ #چربی‌ها هستند، تأمین می‌کند.
«#چربی‌های ساختاریافته» یا structured lipids نوعی از #چربی هستند که به‌صورت سنتتیک ساخته می‌شوند. هدف از تولید این نوع #چربی، تولید تری اسیل گلیسرول‌هایی است که در ساختار شیمیایی آنها گلیسرول به یک یا دو اسید چرب متوسط‌زنجیر و یک اسید چرب امگا ۳ یا امگا ۶ متصل شده‌است. در نتیجه، جذب این نوع #چربی خیلی سریع‌تر از جذب #چربی‌های معمول است که دارای یک گلیسرول و سه اسید چرب بلندزنجیر هستند. تحقیقات نشان داده‌است که #چربی‌های ساختاریافته موجب عملکرد سیستم ایمنی و بهبود عملکرد ورزشکاران می‌شود.
#کاهش، تقلیل یا فروکاهی می‌تواند به هر کدام از موارد زیر ارجاع داشته باشد:
#کاهش، فرایندی در شیمی که با گرفتن الکترون همراه است
واکنش اکسایش - #کاهش برای ترکیبات آلی (Redox)
#کاهش بعد، روشی هندسی در فیزیک تحلیلی
#کاهش یا تقلیل، ایده‌ای در معماری
تقلیل (پیچیدگی) – تبدیل مسئله‌ای با ابعاد زیاد به مسئله دیگری با ابعاد کمتر.


#کاهش، تقلیل یا فروکاهی می‌تواند به هر کدام از موارد زیر ارجاع داشته باشد:
#کاهش، فرایندی در شیمی که با گرفتن الکترون همراه است
واکنش اکسایش - #کاهش برای ترکیبات آلی (Redox)
#کاهش بعد، روشی هندسی در فیزیک تحلیلی
#کاهش یا تقلیل، ایده‌ای در معماری
تقلیل (پیچیدگی) – تبدیل مسئله‌ای با ابعاد زیاد به مسئله دیگری با ابعاد کمتر.

ادامه توضیحات...