فراموشکاری از نوع ترامپ

Loading the player...
توسط: news در تاریخ 13 فروردین، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: فراموشکاری از نوع ترامپاین یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که انتقال یافته است (تغییر نام). این تغییرمسیر برای جلوگیری از قطع شدن ارتباط پیوندها به مقالهٔ مقصد نگهداری می‌شود.

ادامه توضیحات...