محمد رضا شجریان -- ربّنا

Loading the player...
توسط: تماشا در تاریخ 27 تیر، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: تصانیف و ترانههای خاطره انگیز را در فیسبوک ببینیدhttps://www.facebook.com/tasanif2 است ؟ fre...ربّنامحمد رضا شجریانربّنا یا ربّنای شجریانیکی از آثار محمدرضا شجریان و شامل ۴ دعا از آیات قرآن است که همه با عبارت ربّنا آغاز میشوند. این اثر در تیرماه سال ۱۳۵۸ضبط شده و برای مدت ۳۰ سال، جزء برنامههای اصلی رادیو و تلویزیون ایران در ماه رمضان بودهاست.بنا به گفتهٔ محمدرضا شجریان، انگیزهٔ اصلی وی از خواندن این دعا، تدریس آن به دو هنرجو بوده و این اثر در یکی از استودیوهای رادیو ضبط شدهاست.شجریان ربنا را در دستگاه سهگاه خوانده و با مرکبخوانی (مدولاسیون یا راه گردانی) سری به دستگاهها و آوازهای دیگر ردیف موسیقی ایرانی از جمله آواز افشاری و گوشه عراق (صبا) میزند و با مهارت برمیگردد.ربنا در نواری که محمدرضا شجریان با نام به یاد پدر ضبط کرده، منتشر شدهاستپس از دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران، محمدرضا شجریان در نامهای به عزت الله ضرغامی از وی خواست تا از پخش آثار او در صدا و سیما خودداری کند.دعای ربّنا با سفرهٔ افطار ایرانیان در ماه رمضان عجین شدهاست. بنابراین، شجریان هم پس از شکایت از صدا و سیما، به صورت خاص اجازهٔ پخش ربّنا و ادعیه (مثنوی افشاری) را به صدا و سیما داد ولی اعلام کرد که تا زمانی که وارونه نمایاندن واقعیتها در صداوسیما صورت میپذیرد، به پخش سایر آثارش از شبکههای مختلف آن رضایت نخواهد داد.محمد حسین صوفی، معاون صدای صدا و سیمای ایران، در واکنش به این موضوع اعلام کرد که رادیو حتی در ماه رمضان هم ربّنا و ادعیهٔ محمدرضا شجریان را پخش نمیکند.در تابستان ۱۳۸۹ و همزمان با آغاز ماه رمضان، سازمان صدا و سیما پخش دعای ربنا با صدای محمدرضا شجریان را به طور کامل در تمام شبکهها ممنوع کرد. این سازمان اعلام کرد که حتی از پخش آگهیهای بازرگانی که معمولاً در ماه رمضان با نوای اذان یا دعا همراه است در صورتی که صدای ربنا زیر صدای آگهی قرار گرفته باشد ممانعت میکند.

ادامه توضیحات...

تگها: