عوارض استرس بر بدن:

Loading the player...
توسط: salamat در تاریخ 14 آبان، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: عوارض استرس بر بدن:

تا پنج برابر قدرت سیستم ایمنی بدن را پایین می آورد
سلولهای مغزی را از بین میبرد
منجر به از دست دادن بخش مهمی از حافظه میشوددانلود فیلم عوارض در عوارض استرس بر بدن:
دانلود فیلم استرس در عوارض استرس بر بدن:
دانلود فیلم بر در عوارض استرس بر بدن:
دانلود فیلم بدن: در عوارض استرس بر بدن:

ادامه توضیحات...